Proces Wilders

Niemand wenst het zichzelf toe, maar menigeen krijgt ermee te maken. De rechter. In het dit weekend bij Boom Amsterdam uitgegeven boek Het proces legt Rinus Otte, uit hoe het strafproces in zijn werk gaat en wat de verwachtingen ervan zijn.

Aan de buitenkant lijkt het proces een statisch en onveranderlijk geheel – rechters komen op en gaan weer af, verdachten worden aangevoerd en weer weggevoerd, het vonnis wordt plechtig uitgesproken. Maar niets is minder waar. Hoewel het vonnis veelal eindigt in een duidelijk oordeel over de waarheid – de verdachte is de dader of niet – worden toch veel vonnissen betwist en veel rechters gewraakt, of beschuldigd van partijdigheid.

Otte legt in Het proces de twijfels bloot over goede rechtspraak en goede rechters. Hij neemt duidelijk stelling: met de Nederlandse rechtspraak is weinig mis, maar de verwachtingen van rechters en de samenleving zijn te hoog gespannen. Ook komt Otte met beschouwingen over de waarheid, en toont hij hoe de organisatie van de gerechten verbeterd kan worden. Het proces is daarmee geschikt voor iedereen die meer wil weten van de rechtspraak en voor degene die lering wil trekken voor toekomstige processen.

Het boek wordt afgesloten met een van de geruchtmakendste processen van de laatste jaren, het proces Wilders in 2010 en 2011. Via de camera in de rechtszaal was de samenleving getuige van een rechtspraak die geen greep had op het strafproces. Het beeldmateriaal waar in dat verband naar verwezen wordt, vindt u hieronder:

Opkomst rechters en aanvang inhoudelijke behandeling proces from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Botsingen rechtbank en verdediging rond het uitoefenen zwijgrecht Wilders from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Toelichting raadsman Moskowicz op eerste wraking van de rechtbank from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Tweede toelichting raadsman Moskowicz op eerste wraking van de rechtbank from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Reactie Wilders op eerste wraking door zijn raadsman from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Uitlatingen rechtbankvoorzitter over de vertoning film Fitna from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Toelichting raadsman Steinen op de vordering van de benadeelde partij from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Toelichting raadsman Enait op de vordering van de benadeelde partij from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Intermezzo tussen raadslieden Steinen en Moskowicz from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Verzoek raadsman Moskowicz om de Arabist Jansen als getuige te horen over het eten met de latere getuige Schalken from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Beslissing rechtbank om het verzoek Jansen te horen pas te beoordelen tijdens de latere raadkameroverwegingen from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Tweede wraking van de rechtbank door raadsman Moskowicz from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Motivering van het wrakingsverzoek door raadsman Moskowicz from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Sfeertekening tussen raadsman Moskowicz en de tweede wrakingskamer from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Verdere onderbouwing raadsman Moskowicz van het tweede wrakingsverzoek from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Reactie Wilders op het tweede wrakingsverzoek van zijn raadsman from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Sfeertekening in de zittingzaal tijdens de schorsing door de wrakingskamer from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Toewijzing van het tweede wrakingsverzoek from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Rimpelingen rond het verhoor van de getuige Jansen from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Verbale schermutselingen tijdens het verhoor van de getuige Schalken from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Onzakelijk en koersloos getuigenverhoor Schalken from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Vervolg redeloos getuigenverhoor Schalken from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

Terugblik getuige Schalken op zijn gewraakte etentje met de latere getuige Jansen from Boom Uitgevers Adam on Vimeo.

3 thoughts on “Proces Wilders

  1. Pingback: A-politieke rechters - Sargasso

  2. Pingback: Het proces | Ivoren Toga

  3. Pingback: A-politieke rechters | Ivoren Toga

Reacties zijn gesloten.