Over dit weblog

Deze blog probeert te voorzien in een lacune. Verschillende vaste auteurs en talrijke gastauteurs proberen in korte bondige stukken kritisch te kijken naar de ontwikkeling van het strafrecht en de organisatie daarvan. Hun kritiek probeert niet te sterven in vrijblijvendheid, maar verschillende kanten te laten zien aan een probleem. In het recht is namelijk veel pleitbaar, maar niet altijd overtuigend. Daarom moet er iets te kiezen zijn, het liefst tussen haalbare varianten, want voor alleen een principe kun je nog geen gevulde koek kopen. Elke auteur zal vanuit eigen invalshoek, voor eigen rekening, actuele strafrechtelijke thema’s bespreken. Tevens biedt het weblog een podium voor langere artikelen, lezingen en interviews.

Auteurs
Prof. dr. M. (Rinus) Otte, hoogleraar rechtspleging RUG en lid van het College van Procureurs-Generaal Openbaar Ministerie
Mr. J.P. (Peter) Plasman, strafpleiter
Mr. dr. R. (Rick) Robroek, universitair docent vakgroep Strafrecht RUG en rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam
Dr. D. (Dato) Steenhuis, tot enkele jaren geleden Procureur-Generaal en lid van het College van Procureurs-Generaal Openbaar Ministerie

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Mail naar ivorentoga@budh.nl.