Categoriearchief: Interviews

Interview mr. A.H. (Bert) van Delden deel 2

Ivoren toga brengt deze week deel 2 van een interview met Bert van Delden. Hij was vanaf 1966 als Raio verbonden aan de rechtspraak en beëindigde na twee presidentschappen zijn actieve loopbaan als eerste voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Een toonaangevende rechter dus die gedurende langere tijd een stempel op (de organisatie van) de rechtspraak heeft gedrukt. Het interview is niet bedoeld om huidige inzichten op de bestaande rechtspraak te ontvouwen, maar beoogt een schets van de vroegere rechterlijke organisatie te geven. In deel 1 van het interview lag het zwaartepunt op Van Deldens tijd als student, raio en rechter. In dit deel komt in het bijzonder zijn presidentschap aan bod. Lees meer …

Interview mr. A.H. (Bert) van Delden deel 1

Ivoren toga zal deze en volgende week in twee delen een interview plaatsen met Bert van Delden. Hij was vanaf 1966 als Raio verbonden aan de rechtspraak en beëindigde na twee presidentschappen zijn actieve loopbaan als eerste voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Een toonaangevende rechter dus die gedurende langere tijd een stempel op (de organisatie van) de rechtspraak heeft gedrukt. Het interview is niet bedoeld om huidige inzichten op de bestaande rechtspraak te ontvouwen, maar beoogt een schets van de vroegere rechterlijke organisatie te geven. In deel 1 van het interview ligt het zwaartepunt op Van Deldens tijd als student, raio en rechter. In deel 2 komt in het bijzonder zijn presidentschap aan bod. Lees meer …

Tien antwoorden van de voormalig strafrechter (deel 10)

Hieronder vindt u het tiende interview in de serie “Tien antwoorden van …”. De opzet is analoog aan “De tien geboden” in Trouw en de tekst bevat een tiental vaste vragen. Deze keer zijn de vragen gericht aan voormalig strafrechter mr E.H.M. (Eric) Druijf, thans bestuursrechter in de rechtbank midden-Nederland te Utrecht

Kort curriculum

1985-1990 studie Nederlands recht RU leiden
1986-1991 studie Semitische talen en culturen RU Leiden
1991-1992 secretaris HDORR departement van justitie
1992-1997 RAIO (rechtbank Utrecht)
1997-2010 gerechtsauditeur, rechter, vice-president (coördinerend RC, later hoofd VK) in de rechtbank Den Bosch
2010-2015 senior-rechter inhoudelijk strafrecht in rechtbank Limburg te Roermond
Vanaf 2015 bestuursrechter Utrecht Lees meer …

Tien antwoorden van de strafrechter (deel 9)

Hieronder vindt u het negende interview in de serie “Tien antwoorden van …”. De opzet is analoog aan “De tien geboden” in Trouw en de tekst bevat een tiental vaste vragen. Deze keer zijn de vragen gericht aan mr. R.M. (Robert) Maanicus, rechter rechtbank Gelderland.

Kort curriculum

1992: straf- en privaatrechtelijk afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht;
1992-2011: advocaat, laatstelijk bij Ausma de Jong (strafrecht)advocaten in Utrecht;
2002-2011: rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Zutphen;
2011-heden: rechter bij de rechtbank Gelderland, afdeling strafrecht (sinds 1 september 2014 rechter-commissaris). Lees meer …

Tien antwoorden van de officier van justitie (deel 8)

Hieronder vindt u het achtste interview in de serie “Tien antwoorden van …”. De opzet is analoog aan “De tien geboden” in Trouw en de tekst bevat een tiental vaste vragen. Deze keer zijn de vragen gericht aan mr. Caroline M.J. Krol, seniorofficier van justitie AP Oost-Nederland.

Kort curriculum

2014 – heden: seniorofficier van justitie AP Oost-Nederland
2010 – 2014: advocaat-generaal ressortsparket, locatie Arnhem
2003 – 2010: (senior)officier van justitie arrondissementsparket Zutphen waaronder de functies: Kwaliteitsovj, CIE-ovj, FO-ovj, TGO-ovj
2008 – 2009: plaatsvervangend rechter rechtbank ’s-Hertogenbosch
2000 – 2003: (plaatsvervangend) officier van justitie arrondissementsparket ‘s-Gravenhage
1995 – 2000: boetefraudecoördinator/contact-ambtenaar/inspecteur Douane & Accijnzen Belastingdienst/douanedistrict Rotterdam
1993 – 1995: inspecteur vennootschapsbelasting Belastingdienst/Grote Ondernemingen Groningen Lees meer …

Tien antwoorden van de strafrechter (deel 7)

Hieronder vindt u het zevende interview in de serie “Tien antwoorden van …”. De opzet is analoog aan “De tien geboden” in Trouw en de tekst bevat een tiental vaste vragen. Deze keer zijn de vragen gericht aan mr. R.A.J. van Leeuwen, senior rechter rechtbank Limburg.

Kort curriculum

1983: Privaatrechtelijk afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit Groningen
1983 – 2002: Advocaat bij Hoeberechts Advocaten te Weert.
2002 – 2006: Rechter rechtbank Maastricht, strafsector
2006 – 2011: Vice-president rechtbank Maastricht, teamvoorzitter, strafsector
2011 – heden: Senior rechter rechtbank Limburg, strafsector Lees meer …

Tien antwoorden van de advocaat-generaal (deel 6)

Hieronder vindt u het zesde interview in de serie “Tien antwoorden van …”. De opzet is analoog aan “De tien geboden” in Trouw en de tekst bevat een tiental vaste vragen. Deze keer zijn de vragen gericht aan mr. Gerard J. de Haas, senior advocaat-generaal bij het ressortsparket, vestiging Arnhem-Leeuwarden en coördinator van het Expertisecentrum Bijzondere Penitentiaire Zaken.

Kort curriculum

1953 Leeuwarden
1973 Stedelijk Gymnasium Leeuwarden
1973/1979 privaatrecht en strafrecht Rijksuniversiteit Groningen
1974/1975 militaire dienst VN-bataljon Unifil
1979/1985 raio te Almelo; buitenstage in advocatuur
1985/1986 substituut-officier van justitie parket Zutphen
1986/1994 arrondissementsofficier van justitie parket Zutphen
1987/1989 cursuscoördinator strafrecht/algemeen SSR
1994/2002 officier van justitie eerste klasse parket Zwolle/Lelystad (management)
Vanaf 1999 pers-ovj/ag
2000 coördinerend ovj Kernteam Noord- en Oost Nederland/UMS
2002/2009 advocaat-generaal te Arnhem
2007/2011 vice voorzitter van de NVvR
Vanaf 2009 senior advocaat-generaal/coördinator Expertisecentrum Bijzondere Penitentiaire Zaken Lees meer …

Tien antwoorden van de (voormalig) strafrechter (deel 5)

Hieronder vindt u het vijfde interview in de serie “Tien antwoorden van de strafrechter”. De opzet is analoog aan “De tien geboden” in Trouw en de tekst bevat een tiental vaste vragen. Deze keer wijken we enigszins af van het vaste format en zijn de tien vragen gericht aan voormalig strafrechter prof. mr. J.D.A. den Tonkelaar, thans civiele rechter bij de rechtbank Gelderland en hoogleraar Rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen.

Kort curriculum

1970-1975 studie notarieel recht RU Leiden
1976-1985 wetenschappelijk medewerker notarieel recht, RU Leiden
1979 promotie RU Leiden
1980 afstuderen Nederlands recht RU Leiden
1984 rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem
1986-1991 rechter rechtbank Arnhem
1991-1995 vice-president rechtbank Zutphen
Vanaf 1995 achtereenvolgens vice-president, coördinerend vice-president en senior-rechter inhoudelijk rechtbank Arnhem/Oost-Nederland/Gelderland
Vanaf 2009 hoogleraar Rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen Lees meer …

Tien antwoorden van de strafrechter (deel 4)

Hieronder vindt u het vierde interview in de serie “Tien antwoorden van de strafrechter”. De opzet is analoog aan “De tien geboden” in Trouw en de tekst bevat een tiental vaste vragen. De tien vragen zijn deze keer gericht aan mr. F.G. Bauduin, raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam.

Kort curriculum

1973-1981 Raio Maastricht/ Amsterdam.
1981-1984 Rechter rechtbank Amsterdam
1984-1988 Rechter rechtbank Antillen
1988-1996 Vice-president rechtbank Amsterdam
1996-1998 ICTY Den Haag
1998-2011 Vice-president rechtbank Amsterdam
Vanaf 2011 Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam

Wie is uw leermeester?
Lees meer …

Tien antwoorden van de strafrechter (deel 3)

Hieronder vindt u het derde interview in de serie “Tien antwoorden van de strafrechter”. De opzet is analoog aan “De tien geboden” in Trouw en de tekst bevat een tiental vaste vragen. De tien vragen zijn deze keer gericht aan mr. A.J. Smit, raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Kort curriculum

1992: straf- en privaatrechtelijk afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht
1991: beleidsmedewerker bij het parket van de Procureur-Generaal in Arnhem
1996: advocaat bij Abma & Van Eeuwijk advocaten te Amsterdam
2004: rechter bij de rechtbank Utrecht, sector strafrecht
2011 tot heden: raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, afdeling strafrecht, locatie Arnhem Lees meer …