Tagarchief: Zaakzwaarte

Een onderbelicht rapport over de zwaarte van zaken in de strafrechtspraak

Het is even zoeken op de website van de rechtspraak, maar afgelopen augustus al verscheen als Research Memorandum van de Raad voor de Rechtspraak het rapport ‘Ontwikkeling zaakzwaarte 2008-2014’. Na berichten over de hoge werkdruk binnen de rechterlijke macht, de onrust over een andere verdeling van de zaakspakketten (in de media ten onrechte vertaald als de ‘sluiting’ van zeven rechtbanken) en het zoeken naar extra geld voor de rechtspraak op de justitiebegroting, is de conclusie in dat rapport tamelijk verrassend. Er kan volgens het rapport namelijk niet worden geconcludeerd dat zaken in de afgelopen zes jaar zwaarder zijn geworden.[1] Het is jammer dat de belangwekkende conclusies in dit rapport vooralsnog onderbelicht zijn gebleven omdat de zwaarte van zaken in de discussie over wat de rechtspraak nog aan kan een wezenlijke rol speelt.[2] Het wordt als één zo niet de belangrijkste verklaring genoemd voor de toename van de werkdruk. Lees meer …