Tagarchief: Vrederechter

De zevende suggestie

Velen hebben al nagedacht en geschreven over de complexiteit van de hedendaagse samenlevingen in de vrije, democratische wereld. Een dergelijke wereld is complex omdat deze voortdurende afwegingen verlangt, van onder meer bestuur, politiek en kiezers, van belangen van vrije burgers, met zeer uiteenlopende politieke, etnische, emancipatoire, economische, religieuze, intellectuele en andere achtergronden, verwachtingen en welstand, met gelijke behandeling en bescherming van minderheden, met afwegingen van openbare orde vs. individuele vrijheid, van (vrijheid en beperking van) handel en industrie, van het gebruik van de publieke ruimte, de volksgezondheid, de sociale zekerheid, consumenten- en werknemersbescherming, het leefmilieu, de belangen van de staat en de staatshuishoudkunde, de Europese en internationale dimensies enzovoorts. De afwegingen vinden hun reflectie in het recht en in de rechtspraak en daarom zijn deze vaak ook complex (en mede om deze reden soms duur en traag). Lees meer …