Tagarchief: Voorzittersbeslissing

De actieve en activerende strafrechter in de verkeerstoren

Naar aanleiding van het rapport van de Taksforce OM-ZM zijn (als het goed is) de lokale parketten en gerechten druk bezig met het opzetten van verkeerstorens. Binnen die verkeerstorens gaan OM en ZM op de zogenaamde koppelvlakken samenwerken teneinde de bestaande problemen bij de afdoening van strafzaken te voorkomen. Een van de grootste problemen is het aantal zaken waarin de behandeling niet kan doorgaan terwijl dat gemakkelijk had kunnen worden voorkomen. Denk aan aanhoudingen omdat een tolk niet is opgeroepen, een gedetineerde verdachte niet (tijdig) wordt aangevoerd of nader onderzoek in de vorm van het horen van getuigen noodzakelijk wordt geacht. De ingeroosterde rechters, officier van justitie en griffier kunnen hun werk niet doen waardoor hun werklast stijgt en kostbare zittingsfaciliteiten ongebruikt blijven. Slachtoffers zijn voor niets gekomen en moeten nog langer wachten op het rechterlijk oordeel en hetzelfde geldt voor de verdachte, die in het ergste geval nog langer voorlopige hechtenis moet ondergaan. In deze bijdrage wil ik me richten op (het voorkomen van) de laatst genoemde categorie aanhoudingen. Lees meer …