Tagarchief: Transparantie

Transparantie: strafzaken in hoger beroep

Over transparantie bij de strafrechtspraak in eerste aanleg heb ik nauwelijks te klagen. In de jaarlijks publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving is heel veel informatie te vinden over de activiteiten van de ketenpartners. Het aantal zaken dat de politie jaarlijks registreert en het ophelderingspercentage; het aantal zaken dat van jaar tot jaar bij het OM wordt ingeschreven; de afdoening van die zaken door rechter en OM allemaal keurig per type misdrijf uitgesplitst. Gegevens over vrijspraken en schuldigverklaringen en gedetailleerde informatie over het soort en ook de hoogte van de sancties en ook dat weer per misdrijf. Hoe lang strafzaken gemiddeld duren bij de PR, de KR en de MK, het wordt allemaal nauwkeurig opgetekend en beschikbaar gesteld. Kortom een onuitputtelijke bron voor wie, zoals ik, zicht wil houden op de (kwantitatieve) ontwikkeling van de strafrechtspraak. Lees meer …

Transparantie

Je hoort het veel noemen tegenwoordig: transparantie. Iedereen wil het zijn: transparant. Maar als bijvoorbeeld politici zeggen dat dat ze heel transparant zullen zijn, is dat vaak het begin van een verklaring waar de waarheid/ werkelijkheid eerder wordt verduisterd dan geopenbaard.
Transparant, wat is dat eigenlijk? Vroeger had je op school doorschijnend papier. Als je dat op een afbeelding legde en je trok de daar op getekende lijnen keurig over, kreeg je, afgezien van eventuele kleuren, een getrouw beeld van de, letterlijk, onderliggende afbeelding te zien. Transparant willen zijn betekent derhalve een, zo getrouw mogelijk, beeld van de achterliggende wekelijkheid schetsen.
Soms echter hebben mensen of organisaties, ondanks hun mooie woorden daar helemaal geen belang bij. Hoeveel jaarverslagen zijn er niet, met instemming van accountants, opgesteld, waarin de financiële situatie van een onderneming aanzienlijk beter werd voorgesteld dan, enige tijd later, het geval bleek te zijn, toen het faillissement dreigde. Hoe dikwijls hebben we niet gehoord dat bij geruchten over een mogelijke crisis, er niets aan de hand is, totdat korte tijd daarna die crisis werkelijk uitbreekt. Ik noem dat geloochende transparantie. Lees meer …