Tagarchief: Spir-IT

Spir-it van en voor de rechtspraak

De tijd van een eigen oliemannetje per gerecht die de automatisering onderhield is definitief voorbij. Lange tijd kon elk gerecht allerhande applicaties ontwikkelen zoals de lokale autoriteiten en rechters dat ambieerden. Sinds enkele jaren bestaat Spir-it, het Informatie- en Technologiebedrijf van en voor de Rechtspraak, ontstaan door de beslissing van de presidentenvergadering de uitvoering van hun wettelijke taak op het terrein van de informatietechnologie te centraliseren bij Spir-it. Spir-it is de opvolger van Ictro. Ictro werd gedeeld door het Openbaar Ministerie en de Zittende Magistratuur. Toen het OM zijn eigen weg ging en zich loskoppelde van Ictro, is Spir-it alleen voor de ZM ontstaan. Bij dit bedrijf werken meer dan 400 medewerkers, met een jaarbegroting van ongeveer 80 miljoen Euro en beheerder van 12000 werkplekken in de rechterlijke organisatie. Nota bene. Ik schrijf over een begroting die tweemaal een doorsnee gerecht omvat. Naast diensten voor (de medewerkers van) de rechtspraak) ontwikkelt Spir-it digitale diensten voor advocatuur en burger, waardoor de burger digitaal kan (gaan) procederen en de advocatuur gebruik kan maken van een Digitaal loket. Voor de doorsnee rechter en medewerker lijkt Spir-it ver van huis, maar er hoeft maar een password vergeten te zijn, een computer vast te lopen of via een landelijk nummer komt men uit bij een van de vele medewerkers van Spir-it die op verre afstand het probleem oplost. Spir-it roept vragen op, vragen die ik probeer beantwoord te krijgen via een rondleiding. Uitvoerig word ik rondgeleid, spreek medewerkers van verschillende lagen en kan ik mijn onwetendheid etaleren en mijn vragen stellen. Lees meer …