Tagarchief: Specialiseren

Nog minder versnippering

Allerlei factoren beïnvloeden de omvang, de duur en de – variatie aan – inhoud van de zittingen waarmee strafrechters in hun werk te maken krijgen. Zo wordt op steeds meer zaken het etiket “specialistisch” geplakt en worden daarvoor aparte teams, clusters of hoe je het ook verder wilt noemen in het leven geroepen, en dus ook afzonderlijk benoemde zittingen ingericht. Over de vraag of een dergelijke versnippering wenselijk is, kun je vanuit diverse invalshoeken verschillend denken.
De eerste invalshoek betreft de noodzaak en wenselijkheid van specialisering bij degenen die de zittingen doen. Daarover heeft Rinus Otte het in zijn column van eind januari van dit jaar gehad. (En ik heb in een artikel in Trema ook weleens over specialisering van rechters geschreven.) Een andere benadering is die van de organisatie van zittingen. Een toenemende segmentering lijkt op het eerste gezicht misschien aantrekkelijk uit managementoogpunt, maar de vraag is of dat klopt. Lees meer …

Strafrechter of strafrechtspecialist

Op de basisschool wordt geprobeerd het kind vele vaardigheden bij te brengen: tekenen, kleien, zingen, rekenen, lezen en zo verder. Na afloop wordt het kind geacht met een redelijke algemene basis door te stromen naar de middelbare school, alwaar een verdere uitsplitsing in vooral cognitieve onderdelen plaatsvindt. Zo gaat het door tot in het beroepsleven: aan en rond een lopende band worden vele posities en taakjes vergeven. Aldus wordt van wieg tot graf een compartimentering van taken en vaardigheden nagestreefd. Het is de kunst om het overzicht en evenwicht te houden. Dat is niet zo eenvoudig zoals elk arbeidsproces leert.
Wie na vele jaren werken tot het rechtersambt wordt geroepen vergaat het niet veel anders. Vroeger kende de rechtspraak generalisten die over de verschillende rechtsgebieden rouleerden. Thans werken de meeste rechters na enige tijd op één rechtsgebied.
Sinds de eeuwwisseling is een andere ontwikkeling zichtbaar geworden. De gespecialiseerde strafrechter deed zijn intrede. Lees meer …