Tagarchief: Specialisatie

Onafhankelijkheid

Ik hoor ze praten en ik zie ze zitten. Die raadsheren van het Hof in Arnhem in hun raadkamer. Het gaat over de vraag wanneer er voldoende (wettig) bewijs is om tot een veroordeling te komen. Het gaat niet over het geringste feit. Het gaat om mensenhandel en daarmee vaak verbonden uitbuiting van vrouwen. De rechtbank heeft, lang geleden alweer, 7 jaar opgelegd omdat hij meende dat er voldoende bewijs was voor de te laste gelegde feiten. Na (lang) beraadslagen komen de raadsheren tot een ander oordeel. Er is niet voldoende bewijs voor een veroordeling wegens mensenhandel die de 7 jaar van de rechtbank rechtvaardigt. Er wordt 3 weken opgelegd voor een paar kleinere feiten (ik heb het dossier uiteraard niet gezien maar dat is voor mijn commentaar ook niet nodig). Lees meer …

Het nadeel van specialiseren in strafzaken

De verdediging in strafzaken heeft de laatste decennia een ontwikkeling doorgemaakt met als resultaat dat op dit moment voor elke verdachte de mogelijkheid van adequate en professionele rechtsbijstand voorhanden is, ook gefinancierd.
Een belangrijke factor bij die ontwikkeling is geweest dat steeds meer advocaten zich hebben gespecialiseerd in het strafrecht waarbij de titel strafrechtspecialist binnen de advocatuur een beschermde titel is geworden. Een strafrechtspecialist moet aan een aantal eisen voldoen waaronder minimaal 7 jaar advocaat zijn, een minimum aantal strafzaken hebben behandeld en de zeer intensieve en kostbare specialisatieopleiding hebben gevolgd. Onlangs sprak ik met een collega-advocaat die mij toevertrouwde dat hij elk jaar toch wel minimaal één strafzaak wilde doen om zo het gevoel met de strafrechtpraktijk niet te verliezen. Ik vroeg maar niet of zijn cliënt dat ook wist maar dacht wel dat dat toch eigenlijk verboden zou moeten zijn. Anders dan in de media wordt gesuggereerd heeft elke verdachte toegang tot een specialist in strafzaken en vooral verdachten die zich in voorlopige hechtenis bevinden komen daar vaak – maar helaas niet altijd – op tijd achter.
De verdachte maar ook het hele systeem heeft er baat bij dat het strafrecht wordt beoefend door professionals en naar mijn mening zouden advocaten die strafrecht doen zich alleen maar met strafrecht en aanverwante problematiek moeten bezig houden.
En wat voor het strafrecht geldt geldt natuurlijk ook voor een aantal andere rechtsgebieden, steeds meer is het schoenmaker, hou je bij je leest. Lees meer …