Tagarchief: Schuld

De (ver)ontschuldiging van het strafrecht

Terecht staan (zitten) voor een misdrijf lijkt allang geen schande meer. Soms zie je van fraude verdachte medeburgers in hun beste jas en hun met stukken gevulde rolkoffer, als een soort protsige haan ter zitting verschijnen waardoor de indruk ontstaat dat terecht staan een soort uitstapje is en een geschikte gelegenheid om zichzelf nog eens op een andere wijze voor het voetlicht te brengen. Dergelijke verdachten lijken eerder op weg naar een toneelvoorstelling met zichzelf in de hoofdrol dan naar een rechtbank waar ze terecht moeten staan voor een reeks ernstige misdrijven. Noch de straf, noch de overwegingen van de rechtbank in de trant van dat de verdachte kennelijk slechts oog heeft gehad voor de belangen van hem zelf en dat van enige erkenning en inzicht in het ontoelaatbare van zijn handelen geen sprake is geweest, leiden tot maar een begin van enig schuldbesef. Integendeel, de oorzaak van de veroordeling in eerste aanleg wordt door de veroordeelde overal maar niet bij de veroordeelde zelf gelegd en net als voor de behandeling in eerste aanleg wordt verkondigd dat in hoger beroep wel vrijspraak zal volgen. Lees meer …