Tagarchief: Sancties

De vrijheidsstraf

Tot slot dan de vrijheidsstraf (na de werkstraf en de geldboete). Tot 1926 de enige hoofdstraf die kon worden opgelegd en tot 1915 alleen in onvoorwaardelijke vorm. Inmiddels komt deze sanctie getalsmatig net iets minder voor dan de geldboete en de taakstraf. In nog maar 28% van de (enkelvoudige) hoofdstraffen wordt een geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke gevangenis- of hechtenisstraf opgelegd. In 2005 was dat percentage nog 25.7%, maar met name in de laatste paar jaren is de gevangenisstraf weer aan een bescheiden opmars bezig. Weliswaar was het aantal opgelegde vrijheidsstraffen 6000 minder dan in 2005, maar omdat het totaal van de afdoeningen in die periode sterk(er) daalde nam het percentage toe. Omdat de taakstraf in de afgelopen jaren de geldboete als het ware heeft weggedrukt, worden alle drie hoofdstraffen nu – in 2013 – in vrijwel gelijke mate opgelegd, zo rond de 28%. Lees meer …

De geldboete

De vorige keer ging het over de taakstraf. Geconcludeerd werd toen dat die in toenemende mate de geldboete vervangt in plaats van de gevangenisstraf en dat ie de neiging heeft steeds korter te worden. Hoe staat het nu met de geldboete, die oer-Nederlandse sanctie waarmee je, door geld te betalen het verrichte kwaad als het ware kunt afkopen?

Schrijvend over de taakstraf heb ik al vastgesteld dat de geldboete kwantitatief op zijn retour is. In 1995 was de geldboete nog goed voor ruim 40% van de opgelegde enkelvoudige hoofdstraffen ( die door de jaren heen zo’n 85% van alle opgelegde straffen uitmaken); in 2013 was dat nog maar 27,5%. Met name de laatste paar jaar is het aandeel van de geldboete stevig ingezakt. Lees meer …

De werkstraf

Ik heb er nooit veel in gezien en het is ook niets geworden. Ik heb het over wat tegenwoordig de werkstraf heet. Vroeger werd gesproken van alternatieve sanctie of dienstverlening, later van taakstraf die naast de werkstraf ook de leerstraf omvatte. Die leerstraf is een zachte dood gestorven en stelt kwantitatief niets meer voor. Ik beperk me dus tot de werkstraf die in de statistieken nog steeds taakstraf heet. Vroeger een alternatief voor de gevangenisstraf, tegenwoordig een zelfstandige hoofdstraf. Lees meer …