Tagarchief: Responsieplicht

In hoger beroep verwijzen naar pleitnota uit eerste aanleg: wel of niet doen?

Wanneer na het requisitoir de advocaat het woord wordt gegeven om de verdediging te voeren, wordt er in veel zittingszalen gezucht. Rechters krijgen de pleitnotities, bladeren naar het einde om te zien hoeveel pagina’s de advocaat nodig heeft voor zijn pleidooi en slaan dan met een blik op hun horloge een diepe zucht. Die zucht is erg invoelbaar wanneer voor een zaak een uur is uitgetrokken, maar het pleidooi pas na dat uur kan aanvangen en wanneer de rechters zien dat de advocaat voor dat pleidooi tien pagina’s nodig heeft. Tel daarbij op dat de zaak ook nog eens vertraagd kan zijn begonnen en er na die zaak nog verschillende zaken op de rol kunnen staan waarin zich mogelijk hetzelfde voordoet. Op dit blog is vaak de lans gebroken voor een kort en puntig pleidooi en misschien sorteert dat ook wel het meeste effect. De invoelbaarheid van de zucht en de ineffectiviteit van een lang pleidooi laten onverlet dat de zucht in eerste aanleg procedureel onterecht is. Rechters hebben namelijk niets te maken met inhoud en lengte van het pleidooi. Ze zouden zich daar dus ook niet (non-verbaal) over moeten uitlaten. Er bestaat weliswaar geen recht op een onbeperkt durend pleidooi (zoals recent voor het hoger beroep bleek uit het hierna nog te bespreken arrest van de Hoge Raad van 26 mei 2015), maar als het pleidooi langer duurt dan de planning toe laat, is dat in beginsel niet de schuld van de advocaat, maar van hun eigen planning. Dat hadden ze dan maar beter met OM en advocatuur moeten afstemmen. Lees meer …