Tagarchief: Reorganisatie

Politiereorganisatie

Het presteren van bedrijven, commerciële organisaties, wordt afgemeten aan omzet en winst. De ontwikkeling van die twee outputfactoren bepaalt in hoge mate de aandelenkoers en dus de waarde van het bedrijf. Bij overheidsorganisaties ligt dat genuanceerder. Daar is, formeel, geen sprake van omzet en winst, maar kunnen de prestaties wel degelijk ook in dat soort termen worden bekeken. Bij de politie bijvoorbeeld waar de bestrijding van criminaliteit één van de maatschappelijke hoofdtaken is, ligt het voor de hand de omvang van de criminaliteit waarmee de politie zich bezighoudt, als omzet te beschouwen en de hoeveelheid opgeloste misdrijven als winst te definiëren. Lees meer …

De eenzijdige bewapening door de zittende magistratuur

De rechtspraak doet het (nog) niet goed. Zaken blijven te lang liggen, de bejegening van justitiabelen laat te wensen over, rechters klagen en schrijven opstandige manifesten etc. Een volstrekt nieuwe verdedigingsstrategie richting de buitenwereld is de aanval op het openbaar ministerie. In plaats van de hand in eigen boezem te steken en de achterstanden in de verschillende sectoren aan te pakken, gedurfde debatten met de rechters aan te gaan, niet terug te deinzen voor de voordelen en de noodzaak van een sluitende begroting, te snijden in de lokale en landelijke overhead, kiezen bestuurders de vlucht naar voren: “Het is een chaos bij het openbaar ministerie, zo gaat het niet langer” vormen slechts enkele citaten uit de lange rij aanvallen op het openbaar ministerie. Beelden erbij van een slachtoffer die al vijf jaar moet wachten op de uitkomst van een strafzaak en het framen van een goede verdedigingsstrategie is voor de helft geslaagd. Wie me niet gelooft moet nog maar eens kijken naar de RTL-4 nieuwsuitzending over wachtlijsten in de strafrechtspraak van vrijdag 25 oktober 2013. Maar de rij van recente aanvallen is lang en levert daarmee een patroon op. Oh ja, en het komt allemaal door te weinig geld, die vermaledijde bezuinigingen zijn de oorzaak van de chaos en als klap op de vuurpijl komen de risico’s op gerechtelijke dwalingen om de hoek kijken als deze chaos in een nauwelijks gefinancierd gerechtelijk bedrijf blijft voortbestaan. Aldus het framen van de beeldvorming door de leiding van de rechtspraak. Dat er nog geen parlementaire enquête wordt gestart is een wonder. Lees meer …