Tagarchief: Raadsman

De advocaat bij het politieverhoor: Niet klagen maar dragen……

Jonathan IJdis, strafpleiter, kan goed klagen over zijn positie als advocaat bij het politieverhoor op deze website. Die positie is niet eenvoudig maar Jonathan schiet wel heel erg in de rol van underdog. Alleen in Drenthe schijnt het goed te gaan.

Laat ik het eerst maar hebben over de laatste alinea van zijn column: Het duurt helaas nog een tijd voordat de EU-richtlijn in Nederland geïmplementeerd zal zijn. Gelet op de enorme cultuuromslag die op sommige politiebureaus moet plaatsvinden, zou het goed zijn als de eerste stappen nu al werden gezet. Lees meer …

De raadsman bij het politieverhoor in de praktijk

Het bijwonen van een politieverhoor kan een verschrikking zijn.

Op 28 mei jl. is in Brussel een akkoord bereikt over een EU-richtlijn, waarin wordt bepaald dat burgers in alle landen van de Europese Unie zich tijdens een politieverhoor mogen laten bijstaan door een advocaat. Die advocaat moet effectief kunnen participeren in het verhoor. Hij moet bijvoorbeeld vragen kunnen stellen, om verduidelijking kunnen vragen en verklaringen kunnen geven.

Op dit moment staat dat nog heel ver af van de Nederlandse praktijk. In die praktijk is het om te beginnen elke keer de vraag of je als advocaat bij een verhoor aanwezig mag zijn. Mijn indruk is dat het er maar net vanaf hangt hoe de pet van de betreffende rechercheur of officier staat. Lees meer …