Tagarchief: Raadsheer

Mevrouw de raadsheer

Onlangs sprak een van de meest vooraanstaande Amerikaanse strafpleiters in het nog steeds opvallende Van der Valk motel in Breukelen, wat mij toch een vreemde locatie lijkt voor een zwarte Amerikaan uit Montgomery, Alabama die voor strafrechtadvocaten in Nederland over misstanden in het Amerikaanse systeem komt spreken. Professor Bryan Stevenson had gedurende drie uur de volle aandacht van zijn publiek, hier was een echte spreker aan het woord.
Hoe het precies ging weet ik niet meer maar tijdens zijn verhalen over gerechtelijke dwalingen die tot de doodstraf hadden geleid (in 10% van de zaken!) en de nog steeds systematische achterstelling van het niet-blanke deel van de bevolking kwam ter sprake dat wij hier in Nederland onze vrouwelijke leden van gerechtshoven en Hoge Raad nog steeds aanduiden als “mevrouw de raadsheer”. Ja, werd er gezegd, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat in ons land heel lang alleen mannelijke rechters bestonden.
Ter informatie, dat was zo tot 1947.
Onbedoeld was tijdens het betoog van professor Stevenson, die niets anders deed dan op Nederlandse strafrechtadvocaten iets van zijn gedrevenheid overbrengen, een Nederlands pijnpuntje op tafel gekomen; zoals vaker een beetje in de anekdotische sfeer: wat zijn we toch een raar juridisch volkje.
Professor Stevenson keek er in ieder geval van op. Lees meer …