Tagarchief: Professionele Standaard

Raadkameren moet in alle rust kunnen

Hoe gedetailleerd wil je het hebben? Dat is een van de vragen die rijzen naar aanleiding van de notitie Professionele Standaarden Strafrecht, die deze zomer in concept onder de gerechten is verspreid en in november op een strafrechtersdag wordt besproken. Wil je alleen maar bepalen dat strafrechters goed zijn opgeleid en ervoor zorgen dat ze van de ontwikkelingen op hun vakgebied op de hoogte zijn (regel 1.1)? Of is het ook nodig vast te leggen dat een dagdeel – exclusief raadkamertijd – 3,5 tot 4 zittingsuren kent (regel 13 onder 2.6)? En is dat dan een voorschrift van hetzelfde niveau als de regel dat beslissingen van rechters, ook waar het om beslissingen over voorlopige hechtenis gaat, inhoudelijk worden gemotiveerd (regel 6 onder 2.8)?
“De standaarden zijn primair bedoeld ter bevordering van de kwaliteit van het werk van de rechters waarop zij elkaar onderling kunnen aanspreken. […] De standaarden hebben vooralsnog (sic!) geen externe werking.” Deze ogenschijnlijk geruststellende preambule neemt niet weg dat de notitie van de onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) fungerende voorbereidingscommissie op een enkel onderdeel tot onrust onder rechters en secretarissen aanleiding heeft gegeven. Lees meer …

Professionele standaard: een kerstpakket voor rechters of hun managers?

Begin dit jaar beloofden de bestuurders van de rechtspraak de strafrechters uitzicht op een vakinhoudelijk fraaie toekomst. Een professionele standaard voor strafrechters zou tegemoet komen aan gerechtelijke problemen en bestaande spanningen. Vandaag, de dag voor kerst, is het de tijd de balans op te maken. Kort voor kerst werden de eerste bevindingen gepresenteerd door de werkgroep professionele standaarden. Zij kwamen nog niet met de definitieve standaard, maar met de eerste contouren daarvan. Wat zat er nu in het kerstpakket met bouwstenen voor de professionele rechterlijke standaard? Lees meer …

Eerste hulp bij het zoeken naar een professionele standaard voor rechters

Een professionele standaard voor rechters wordt nog steeds gepresenteerd als de oplossing voor alle problemen in de rechtspraak. Over de daaraan ontleende verwachtingen ben ik niet zo positief. Dat neemt niet weg dat het geen kwaad kan te spreken over wat aanvaardbare rechtspraak is omdat daarmee de spanningen binnen de rechtspraak op een vruchtbare wijze zichtbaar worden. Mijn stelling is dat die spanningen niet veroorzaakt worden omdat de rechtspraak te weinig middelen heeft, maar omdat er te weinig middelen zijn om aan sommige particuliere kwaliteitsstandaarden te kunnen voldoen. Enige discussie over de professionele standaard heb ik echter nog niet op gang zien komen binnen de gerechten. En dat verbaast. Want, wanneer ook rechters het als de oplossing zouden zien, waarom zijn de rechters daar dan niet gelijk mee aan de slag gegaan in deze turbulente gerechtelijke tijden? Tot nu toe is het vooral bij veel woorden en weinig daden gebleven. Daarom geheel vrijblijvend een ‘eerste hulp’ bij het zoeken naar een professionele standaard voor rechters. Lees meer …