Tagarchief: Personeelszaken

Vierluik over de bedrijfsvoering van de rechtspraak. 2. Personeelszaken

Toen ik in 1994 mijn eerste kennismaking had met personeelszaken van de rechtbank, werkte er een enkele medewerker. Bijna 20 jaar later werkt er een veelvoud aan medewerkers die een veelvoud aan taken uitvoert, maar een deel van deze taken verricht onder strakke regie van landelijke afspraken, beleidslijnen en diensten zoals het Landelijk Dienstencentrum (LDCR).

In deze bijdrage gaat het mij slechts om de eerdere vragen uit dit vierluik. Hoe kan personeelszaken rechters en ondersteuning beter tot hun recht laten komen? Er is pas bloei als minimaal voldaan is aan twee doelen, een behandeling van zaken die de rechtzoekende (in brede zin) het gevoel geeft dat ze gehoord zijn en dat er tijdig recht gedaan wordt. Verder dienen rechters en alle bewoners van de paleizen van justitie een leefbare werkgemeenschap te vormen, niet te roddelen, niet langzamer te werken dan nodig en een constructieve bijdrage te leveren aan het organisatorisch geheel. Zo zijn er nogal wat doelen en subdoelen te bedenken, maar dit is een groot scala aan meetbare doelen en vereiste vaardigheden. Personeelszaken heeft een bepalende rol bij arbeidsvoorwaarden en andere arbeidstechnische aangelegenheden rond ziekte en verzuim, verlof, vakantie en zwangerschap. Maar er is meer, al komt dat niet goed uit de verf. En dat ongeverfde deel staat hierna centraal. Ik behandel drie opkomende vragen. Lees meer …