Tagarchief: Overhead

Kruipend zenegroen

Ter gelegenheid van mijn afscheid als afdelingsvoorzitter strafrecht van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, nodigde de oprichter van dit blog, Rinus Otte, reeds jaren een MT-genoot, mij uit een blogje te schrijven voor Ivoren Toga. Nu heb ik niet zo’n stellige mening over de organisatie van de rechtspraak en zal dus schrijven over tuinieren (iets waar Rinus niets vanaf weet). Een bejaardenhobby zult u zeggen. Dat kan waar zijn, want mijn belangstelling hiervoor kwam op toen ik zo midden 40 werd. Sommige mensen, zoals Maarten ’t Hart en de Engelse classicus Robin Lane Fox, hebben daar echter reeds sinds hun prille jeugd belangstelling voor en kunnen daar aardig over schrijven. Van de laatste is lezenswaardig zijn boek Thoughtful Gardening waarin hij onderhoudend causeert over zijn eigen en andermans tuinen en hun meer of minder beroemde tuiniers. Lees meer …

Rechtspraak in de tropen

Een bezoek aan een strafzitting in een ander land blijft verhelderend en opent waar ter wereld de ogen. Of het nu dichtbij is, of veraf. Daarbij moet niet te lichtvaardig geoordeeld en vergeleken worden. Ieder land kent zijn eigen historische en culturele gegevenheden van waaruit de rechtspraak is gegroeid. Dat neemt niet weg dat de ontmoeting met andere rechtspraktijken altijd zorgt voor reflecties op eigen vanzelfsprekendheden. Afgelopen maand bezocht ik een kantonzitting van mr. A. Johanns in Paramaribo. Een bijzondere en leerzame ervaring. Niet in de laatste plaats bijzonder omdat zo veel hetzelfde was als de rechtspleging zoals we die in Nederland gewoon zijn, maar dan bij temperaturen boven de 35 graden en een luchtvochtigheid van 80%. Nederlandstalige rechtspraak in de tropen dus. Evenals in Nederland neemt iedereen elkaar de maat. Een openbaar ministerie dat vurig zijn zaak bepleit, advocaten die bij kansrijke zaken kritisch zijn, maar zich bij kansloze zaken refererend beperken tot de strafmaat en een rechter die zowel tot een directe veroordeling als tot opheffing van de voorlopige hechtenis komt. Zo op het eerste gezicht weinig vreemds in de tropen, waarbij ook in Suriname het vertrouwen in de rechtspraak het hoogst lijkt van alle overheidsinstanties. Daarbij zij aangetekend dat Suriname met een groot tekort aan rechters kampt (14 fulltime rechters op pakweg 500.000 inwoners in Suriname tegen een dikke 2200 fte rechters – zonder plaatsvervangers en dus met in acht neming van de in deeltijd werkzame rechters – op een kleine 17 miljoen inwoners in Nederland, dat wil zeggen een kleine 64 rechters op pakweg 500.000 inwoners). En juist dat tekort gaat de komende jaren dwingen tot veel nieuwe presidentiële rechtsbenoemingen. De toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre de onafhankelijkheid afdoende gewaarborgd blijft, maar Suriname laat vooralsnog zien dat de kwaliteit van de rechtspraak niet direct staat of valt met een regime dat in rechtstatelijke zin binnen en buiten het eigen land de nodige vraagtekens oproept. Lees meer …