Tagarchief: Legisme

Legistische of rekkelijke omgang met (verkeers)regels op de weg en daarbuiten

Een jaar na het verdedigen van mijn dissertatie publiceerde ik in 1994 een tweede boek over het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer. Ik nam afstand van de heersende gedachte in de jaren tachtig, geïnspireerd door de commissies Roethof en Geelhoed, dat de veelvoud aan overtredingen voortkwam uit te grote bureaucratische regeldichtheid. Mijn insteek was dat verkeersvoorschriften als formele en abstracte gevaarzettingsdelicten niet indringend zijn geïnternaliseerd in het rechtsbewustzijn van de normadressaat. Een belangrijke stut voor mijn betoog was dat de verkeersovertreder niet per definitie gericht is op het veroorzaken van onveiligheid. De meeste overtredingen worden gepleegd vanuit een eigen veiligheidsinschatting van de weggebruiker. Deze meent dat hij veilig de voorgenomen manoeuvre kan uitvoeren omdat hij het kale naleven van de voorschriften op dat moment niet veiliger vindt dan de overtreding daarvan. Dit thema van de rechtskracht van regels heeft me sindsdien niet losgelaten en de meerkantigheid ervan stip ik puntsgewijs aan. Lees meer …