Tagarchief: Jeugdrecht

Wie zegt u? Het slachtoffer?

Ward Ferdinandusse

De Hoge Raad heeft, volgens rechter Ronny van de Water, “niets met kinderen”. Dat komt omdat de Hoge Raad een vordering tot cassatie in het belang der wet heeft afgewezen waarin gepleit werd voor de mogelijkheid in jeugdstrafzaken overschrijding van de redelijke termijn te sanctioneren met niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Ten onrechte en onvoldoende gemotiveerd, aldus Van de Water, gelet op het “veelvoud aan valide argumenten aangedragen door de AG”. Sterker nog, “de indruk wordt op deze wijze gewekt dat de Hoge Raad – om andere dan juridische redenen – er gewoon niet aan wil”, aldus nog steeds Van de Water. Lees meer …

De Hoge Raad heeft niets met kinderen (en het IVRK [1])

Ronny van de Water

Jeugdrechters kunnen het nog steeds niet goed uitleggen aan hun jeugdige clientèle: waarom, veel relatief eenvoudige, zaken vaak pas na 24 maanden of langer worden afgedaan. Bij een vonnis na zo een lange tijd na de pleegdatum ontbreekt vaak elk pedagogisch effect, hetgeen bij jeugdzaken voorop staat. Al tijdens een studiedag in 2012 van de (toen nog) sector Strafrecht van de rechtbank Amsterdam spraken de jeugdrechters de toenmalige president van de Hoge Raad, Corstens, tijdens een toespraak aan over de door de Hoge Raad gehanteerde redelijke termijn van zestien maanden in jeugdzaken en het verbod op niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Corstens gaf in een korte reactie te kennen dat de jeugdrechters wellicht een punt hebben en nodigde hen uit een poging te wagen de Hoge Raad op andere gedachten te brengen. Lees meer …