Tagarchief: Innovatie

Afscheid van de rechtspraak 1995-2016

1. Aanleiding

In dit voorjaar heb ik afscheid genomen van de rechtspraak en treed ik toe tot het openbaar ministerie. Een ogenschijnlijk kleine overstap binnen de rechterlijke organisatie, maar het voelt voor mij als een grote stap. In dit voorlopig laatste blog over de rechtspraak wil ik afscheid nemen met een overdenking over de organisatie en een enkele bespiegeling over het systeem van de strafrechtspraak.

2. Drie ernstige ontwikkelingen

1. Buruma sprak zich nog niet zo lang geleden als volgt uit over de vrijheid van meningsuiting: Lees meer …

De zevende suggestie

Velen hebben al nagedacht en geschreven over de complexiteit van de hedendaagse samenlevingen in de vrije, democratische wereld. Een dergelijke wereld is complex omdat deze voortdurende afwegingen verlangt, van onder meer bestuur, politiek en kiezers, van belangen van vrije burgers, met zeer uiteenlopende politieke, etnische, emancipatoire, economische, religieuze, intellectuele en andere achtergronden, verwachtingen en welstand, met gelijke behandeling en bescherming van minderheden, met afwegingen van openbare orde vs. individuele vrijheid, van (vrijheid en beperking van) handel en industrie, van het gebruik van de publieke ruimte, de volksgezondheid, de sociale zekerheid, consumenten- en werknemersbescherming, het leefmilieu, de belangen van de staat en de staatshuishoudkunde, de Europese en internationale dimensies enzovoorts. De afwegingen vinden hun reflectie in het recht en in de rechtspraak en daarom zijn deze vaak ook complex (en mede om deze reden soms duur en traag). Lees meer …