Tagarchief: ICT

Zijn de problemen voor rechtspraak nu voorbij?

René Westra

Op 26 november 2015 heeft de Tweede Kamer tijdens de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie de motie Oskam cs (TK34300 VI nr. 34) aangenomen waarin wordt gesteld om “bij de voorjaarsnota 2016 voldoende middelen vrij te maken om de rechtbanken in Almelo, Assen, Alkmaar, Zutphen, Maastricht, Dordrecht en Lelystad volwaardig open te houden zonder leegstand te financieren”. De overweging kent een opmerkelijke tussenzin: “Overwegende dat de toegang tot het recht, juist in zogenoemde krimpregio’s, essentieel is”.
De minister komt met een extra 200 mln, waarvan 20 mln voor de rechtspraak (en vanaf 2017 wordt dat 25 mln). Niet voldoende om de door de Raad voor de rechtspraak gevraagde 50 mln te kunnen dekken. Lees meer …

Het digitaliseren van het Nederlandse strafproces

Over het rapport Digitalisering in strafrechtketens. Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief, Rijksuniversiteit Groningen november 2014

Inleiding en samenvatting rapport
In november is een rapport vrijgegeven dat in opdracht van het WODC is gemaakt en de bevindingen behelst van Groningse onderzoekers over digitalisering van het strafproces in enkele Europese. De bevindingen zijn rijk en divers, schokkend en teleurstellend, maar ook hoopgevend voor de goede verstaander. De bevindingen komen kort gezegd hierop neer. Lees meer …

Het rapport Elias en de strafrechtspraak. Kwaliteit, innovatie én digitalisering: kan dat wel?

Onlangs presenteerde de parlementaire onderzoekscommissie Elias haar rapport over ICT-projecten bij de overheid. Bij lezing van het rapport is er een zin die bij mij bleef hangen en dat is een van de tien zogenaamde BIT-regels die de commissie de lezer van het rapport in de inleiding meegeeft. Deze tien regels worden door de commissie “boerenverstand”-regels genoemd waaraan elke ICT-project van de overheid getoetst zou moeten worden. Deze toets zou dienen te worden verricht door het nog op te richten landelijke Bureau ICT-toetsing (BIT). Ten aanzien van de regels wordt overwogen dat deze er voor dienen te zorgen dat de projectbeginselen op orde zijn en dat de opdrachtgever goed geeft nagedacht voordat hij een project start. Dat alles onder de vlag van nog zo’n boerenadagium: “Een goed begin is immers het halve werk”. “En hoe simpel dat ook klinkt, uit het onderzoek van de commissie is gebleken dat juist op dit punt het meeste misgaat”, aldus de commissie Elias. Lees meer …

Digitalisering van rechtspraak; waar moet je aan denken?

De blogpost ‘Spir-it van en voor de rechtspraak’ van Rinus Otte leek me een mooie aanleiding om mijn persoonlijke 8 aandachtspunten over digitalisering van rechtspraak te delen via dit blog. Hier zijn ze:

Een open deur als begin: liever geen dossiers in een cloud
Als een rechtszaak gedigitaliseerd wordt kost dit ook opslag. Weliswaar geen kastruimte, maar wel digitale opslag. Steeds vaker wordt besloten de opslag van data zoals dossiers niet meer op servers te plaatsen (en backups in de bunker in Lelystad of zo) maar in de cloud te zetten. Alles wat in een cloud staat is in te zien door de Obama administration en waarschijnlijk ook diverse andere geheime diensten. Dit is een gegeven (voor de geïnteresseerde; de UvA juridisch onderzoekers hebben hier een rapport over uitgebracht). Elke contractuele letter waarin staat; we doen dit niet, is betekenisloos. Daar komt bij dat alle clouds zo’n beetje een moederbedrijf of iets in de VS hebben en dan zijn zij gehouden te voldoen aan de verzoeken van de regering. Lees meer …

Spir-it van en voor de rechtspraak

De tijd van een eigen oliemannetje per gerecht die de automatisering onderhield is definitief voorbij. Lange tijd kon elk gerecht allerhande applicaties ontwikkelen zoals de lokale autoriteiten en rechters dat ambieerden. Sinds enkele jaren bestaat Spir-it, het Informatie- en Technologiebedrijf van en voor de Rechtspraak, ontstaan door de beslissing van de presidentenvergadering de uitvoering van hun wettelijke taak op het terrein van de informatietechnologie te centraliseren bij Spir-it. Spir-it is de opvolger van Ictro. Ictro werd gedeeld door het Openbaar Ministerie en de Zittende Magistratuur. Toen het OM zijn eigen weg ging en zich loskoppelde van Ictro, is Spir-it alleen voor de ZM ontstaan. Bij dit bedrijf werken meer dan 400 medewerkers, met een jaarbegroting van ongeveer 80 miljoen Euro en beheerder van 12000 werkplekken in de rechterlijke organisatie. Nota bene. Ik schrijf over een begroting die tweemaal een doorsnee gerecht omvat. Naast diensten voor (de medewerkers van) de rechtspraak) ontwikkelt Spir-it digitale diensten voor advocatuur en burger, waardoor de burger digitaal kan (gaan) procederen en de advocatuur gebruik kan maken van een Digitaal loket. Voor de doorsnee rechter en medewerker lijkt Spir-it ver van huis, maar er hoeft maar een password vergeten te zijn, een computer vast te lopen of via een landelijk nummer komt men uit bij een van de vele medewerkers van Spir-it die op verre afstand het probleem oplost. Spir-it roept vragen op, vragen die ik probeer beantwoord te krijgen via een rondleiding. Uitvoerig word ik rondgeleid, spreek medewerkers van verschillende lagen en kan ik mijn onwetendheid etaleren en mijn vragen stellen. Lees meer …