Tagarchief: Herziening

Herijking van het strafprocesrecht

Momenteel wordt in brede kring gediscussieerd over de vernieuwing van het Wetboek van Strafvordering. Een groot aantal ontwerpen is inmiddels in bespreking geweest. Principiële veranderingen zijn daarbij niet voorzien. Ik betreur dat ten zeerste. Er is namelijk alle aanleiding om die herziening eens fundamenteel te beschouwen en dan vooral tegen de achtergrond van de effectiviteit van het strafrecht. Daaraan worden in het kader van de vergroting van de veiligheid steeds schone woorden gewijd, maar de feiten spreken een andere taal. Die effectiviteit is namelijk de laatste jaren voortdurend verminderd zowel qua bereik als qua snelheid van handelen en dat bij sterk stijgende kosten. Lees meer …