Tagarchief: Forensische psychiatrie

Reactie op Prinsen en Bakkum

Door Wim Canton

Allereerst mijn dank voor het genuanceerde commentaar vanuit het NIFP op het door mij geschreven blog over de gevolgen van doorgeschoten kwaliteitscontrole voor de rechtsgang rond pro justitia rapportages.

Zoals ook al in het blog door mij betoogd heeft het NIFP in het verleden een grote rol gespeeld in het verbeteren van de kwaliteit van pro justitia rapportages. Het komen tot een standaard vraagstelling, betere indicatiestelling, het ontwikkelen van formats, het bijdragen aan richtlijnen en opleidingen en het beschikbaar zijn voor vragen en overleg zijn grote verdiensten, waar nog dagelijks de vruchten van worden geplukt. Lees meer …

Reactie op Weblog Wim Canton: de gevolgen van doorgeschoten kwaliteitscontrole voor de rechtsgang rond pro justitia rapportages in het strafrecht

Door Merel Prinsen en Theo Bakkum

Inleiding
Het NIFP is het met alle partijen eens dat het belangrijk is voor het strafproces dat de doorlooptijden in orde zijn. Dit is belangrijk voor de verdachte, die in voorarrest het proces afwacht, voor slachtoffers die mogelijk in grote onzekerheid verkeren, alsook voor de partijen in het strafrecht en de samenleving als geheel om helderheid te krijgen over de afloop van een strafzaak.

Binnen het NIFP is dan ook met veel belangstelling kennis genomen van de bijdrage van Wim Canton aan deze weblog. Wim Canton beschrijft de problemen met de doorlooptijden van de Pro Justitia rapportages in het strafrecht en beschrijft de rol die het NIFP naar zijn mening heeft in deze problematiek. Hij eindigt zijn bijdrage met het aankondigen van een pilotstudie die op initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) wordt ingericht. Het NIFP is bekend met de pilotstudie en is hierover in overleg met verschillende belanghebbenden. Lees meer …

De gevolgen van doorgeschoten kwaliteitscontrole voor de rechtsgang rond pro justitia rapportages in het strafrecht

Door Wim Canton

Inleiding
Er bestaan toenemende problemen met de doorlooptijden in strafzaken. In een aantal arrondissementen loopt een groot deel van de zittingen waarbij een rapportage Pro Justitia wordt geschreven door een gedragskundige vertraging op. Deze vertraging hangt onder andere samen met de wijze waarop het rapportageproces op dit moment door het NIFP geregeld is. Een aantal kwaliteitsprocedures rond matching van en feedback op de rapportages kost veel tijd en draagt bij aan de problemen met de doorlooptijden. De vraag is of de mogelijke kwaliteitswinst ten gevolge van deze procedures opweegt tegen de grote financiële en maatschappelijke gevolgen van het verlengen van de doorlooptijden.

De historie van de pro justitia rapportage

In ongeveer 25% van alle zaken die voor de meervoudige strafkamer komen wordt de rechtbank voorgelicht door een gedragskundige. Deze moet antwoord geven op de vraag of er sprake was van een stoornis ten tijde van het tenlastegelegde, of deze stoornis invloed had op het al dan niet (of in verminderde mate) toerekenen van het tenlastegelegde, hoe het risico op herhaling van strafbare feiten in te schatten is en wat er gedaan zou kunnen worden om dit risico te verminderen. Lees meer …

De zaak Bart van U.: wat kan de GGZ er van leren?

Wim Canton en Bram Canton

De zaak rond Bart van U. heeft in het afgelopen jaar tot veel beroering geleid. Het gaat om een man die lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis en die verdacht wordt van de moord op zijn zus en op een bekend oud politica (Els Borst). Er is in de jaren, die aan deze vreselijke feiten zijn voorafgegaan, het nodige misgegaan. Binnen het justitiële kanaal is er sprake geweest van nalatigheid en miscommunicatie. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is onderwerp van diverse onderzoeken. De conclusies en aanbevelingen die uit deze onderzoeken voortkomen zullen hier verder niet besproken worden. Lees meer …