Tagarchief: Forensisch medewerker

Forensische ondersteuning strafrechters is niet vanzelfsprekend

Sinds enige tijd zijn er forensisch medewerkers werkzaam bij de secties strafrecht van verschillende rechtbanken en gerechtshoven. Zonder veel ophef vanuit de praktijk en de wetenschap lijkt de forensisch medewerker zich te hebben genesteld als een vaste ondersteuner van de strafrechter. Op de in 2012 gestarte pilot met forensische ondersteuning voor strafrechters in drie gerechten volgde in mei 2014 een positieve evaluatie.[1] Hierna is de forensische ondersteuning uitgebreid tot tien gerechten: zes rechtbanken en de vier gerechtshoven. De hulp van een niet-juridische ondersteuner bij de voorbereiding van strafzaken is echter niet vanzelfsprekend. Het roept fundamentele vragen op met betrekking tot de verantwoordelijkheid van rechter en het wettelijke uitgangspunt dat de rechter zijn oordeel moet baseren op hetgeen op het onderzoek ter terechtzitting aan de orde is geweest. Lees meer …