Tagarchief: Finance en Control

Vierluik over de bedrijfsvoering van de rechtspraak. 1. De controller

Inleiding

Voor rechters en raadsheren is het de kunst een balans te vinden, aldus Paul Schnabel in zijn recente lezing voor de Dag van de Rechtspraak. “Als je zegt: kwaliteit is de allerhoogste standaard en het enige dat telt, dan loop je vast. Want dat is louter een juridisch streven. Dat is niet meer voldoende. Politiek en maatschappelijk gezien gelden er andere kwaliteitscriteria en die kunnen niet worden genegeerd. De juiste balans – dat is goede kwaliteit.”

Met Schnabels conclusie ben ik het graag eens. Om de door hem bedoelde balans te bereiken zijn afwegingen nodig en een gezonde samenwerking en regelmatige tegenspraak, zoals tussen de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen en binnen de gerechten tussen de gerechtsbesturen en de interne leidinggevenden. Ook in onderhavig blog draag ik, als bekend, graag bij aan de discussie over een gezonde balans tussen bestuur en rechters, tussen geld, wachttijden en juridische perfectie. Lees meer …