Tagarchief: België

Het grievenstelsel in strafzaken: ook in België moet het verder worden uitgebouwd

Inleiding

1. Zittingstijd is, ook in strafzaken, een schaars en kostbaar goed. Het ligt dan ook voor de hand dat deze zittingstijd zo efficiënt mogelijk moet worden benut, hetgeen voorafgaand inzicht veronderstelt in de aard en de omvang van het hoger beroep. Teneinde dit inzicht te kunnen verwerven, heeft het hof van beroep te Antwerpen, met de vijf balies van het rechtsgebied, een aanvullend protocol gesloten, waarbij vanaf 1 maart 2002, bij wijze van experiment, een grievenstelsel in strafzaken werd ingevoerd. Dit grievenstelsel biedt het openbaar ministerie en de andere in het geding zijnde partijen de mogelijkheid om, voorafgaand aan de behandeling van de zaak in hoger beroep, duidelijk te maken wat de bezwaren zijn tegen het bestreden vonnis. Lees meer …