Tagarchief: Automatisering

Het digitaliseren van het Nederlandse strafproces

Over het rapport Digitalisering in strafrechtketens. Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief, Rijksuniversiteit Groningen november 2014

Inleiding en samenvatting rapport
In november is een rapport vrijgegeven dat in opdracht van het WODC is gemaakt en de bevindingen behelst van Groningse onderzoekers over digitalisering van het strafproces in enkele Europese. De bevindingen zijn rijk en divers, schokkend en teleurstellend, maar ook hoopgevend voor de goede verstaander. De bevindingen komen kort gezegd hierop neer. Lees meer …

Het rapport Elias en de strafrechtspraak. Kwaliteit, innovatie én digitalisering: kan dat wel?

Onlangs presenteerde de parlementaire onderzoekscommissie Elias haar rapport over ICT-projecten bij de overheid. Bij lezing van het rapport is er een zin die bij mij bleef hangen en dat is een van de tien zogenaamde BIT-regels die de commissie de lezer van het rapport in de inleiding meegeeft. Deze tien regels worden door de commissie “boerenverstand”-regels genoemd waaraan elke ICT-project van de overheid getoetst zou moeten worden. Deze toets zou dienen te worden verricht door het nog op te richten landelijke Bureau ICT-toetsing (BIT). Ten aanzien van de regels wordt overwogen dat deze er voor dienen te zorgen dat de projectbeginselen op orde zijn en dat de opdrachtgever goed geeft nagedacht voordat hij een project start. Dat alles onder de vlag van nog zo’n boerenadagium: “Een goed begin is immers het halve werk”. “En hoe simpel dat ook klinkt, uit het onderzoek van de commissie is gebleken dat juist op dit punt het meeste misgaat”, aldus de commissie Elias. Lees meer …