Tagarchief: Appointering

De ‘Regievoerend Rechter’

In mijn vorige bijdrage bepleitte ik afschaffing van het appointeringsvoorstel door een verzoek om regie te voeren. In plaats van de dagbepaling en de dagvaarding zou de overdracht van het dossier en de beschuldiging aan de rechter met het verzoek regie te voeren de aanvang moeten zijn van voorzittersbeslissingen, getuigenverzoeken, getuigenverhoren en het informeren van de verdachte. Door het creëren van een dergelijk regiemoment zou de verdediging daadwerkelijk in staat kunnen worden gesteld om zich tijdig actief op te stellen. Tevens zouden termijnen voor het doen van verzoeken tegen het gunstiger verdedigingsbelang gekoppeld kunnen worden aan dit nieuwe (rechts)moment waarop de rechter wordt ingeroepen om regie te voeren. In plaats van een (kort) moment voor de zitting bereiken de verzoeken de rechter op een moment nadat de verdediging daartoe goed in de gelegenheid is gesteld. Dagbepaling en dagvaarding zouden vervolgens pas moeten geschieden nadat over verzoeken tot het doen van nader onderzoek is beslist en met in acht neming van het moment waarop dat nader onderzoek is afgerond. Nadien ingediende verzoeken zouden in dit model slechts voor toewijzing vatbaar zijn indien de rechter dat voor de waarheidsvinding en verwezenlijking van een eerlijk proces noodzakelijk acht, maar een goede regierechter zal daar in de voorfase natuurlijk op (moeten) anticiperen. Lees meer …

Regievoering vóór dagbepaling en dagvaarding. Een pleidooi voor vervanging van het appointeringsvoorstel door een verzoek om regie te voeren.

De verkeerstorens in het land hebben het niet makkelijk. Ze staan voor een immens ingewikkelde organisatorische klus, waarin ze een vorm van samenwerking en zaaksturing dienen te bewerkstelligen tussen OM en ZM die moet kunnen bouwen op steun van de binnen- en buitenwereld. Effectieve samenwerking en eenduidige sturing, waarbij elke schijn van ‘handjeklap’ dient te worden vermeden (dat is de kritiek van de buitenwereld) en waarbij het eigenaarschap van officieren van justitie en rechters dient te worden behouden (daar ziet de kritiek van de binnenwereld op). De evenwichtskunstenaars die thans verkeerstorens bouwen verdienen daarom reeds alle lof en respect. Lees meer …

Wachten op de gang van de rechter-commissaris

Het leven van een advocaat bestaat voor een groot deel uit wachten. Voor een deel is dit logisch en onvermijdelijk. Je kunt nu eenmaal niet zomaar even een gevangenis inlopen en bij een piketbezoek kan het gebeuren dat er net een hoop verdachten zijn aangehouden en dat alle spreekkamers bezet zijn. Bij zittingen kan er een enorme uitloop zijn. Zowel bij zittingen van de meervoudige kamer als bij de politierechter. Het komt voor dat een advocaat zich bij de bode meldt voor de zitting van 16.00 uur en dan hoort dat de zaak van 13.00 uur nog moet beginnen. Veelal bieden rechters dan excuses aan voor de vertraging, maar opvallend vaak wordt er ook niets over gezegd. Dit terwijl het tot grote irritatie bij rechters kan leiden wanneer een advocaat aan de late kant is. Lees meer …

De rechtspraak in komkommertijd?

Het Algemeen Dagblad berichtte twee weken geleden dat het gerechtsbestuur van de Haagse rechtbank op verzoek van rechters het staatsieportret van onze kersverse Koning en Maxima uit de zittingszalen heeft verwijderd. De reden: rechters spreken slechts in naam van de Koning recht en daarbij past geen blik van Maxima op het werk van de magistraten. Binnen en buiten de rechtspraak leverde het bericht de nodige grappen op. De leukste die de afgelopen week langskwam was het idee om het gerechtsbestuur dan ook maar gelijk te verzoeken de vloer uit de zittingszaal te verwijderen omdat ook niet namens de vloer wordt rechtgesproken. Het is dus niet moeilijk om het bericht als een grappig tussendoortje terzijde te leggen in deze komkommertijd. De op Wikipedia gegeven definitie van deze tijd (‘een slappe tijd, waarin weinig zaken gedaan worden, dus in de maand augustus, als er veel komkommers zijn en de handel over het algemeen niet zeer levendig is’) is overigens een inkoppertje voor nieuwe grappen. Zeker na een voorjaar waarin het over niets anders ging dan over de werkdruk binnen de rechtspraak, maar ook dat terzijde. Lees meer …