Tagarchief: Aanhoudingen

Sneller straffen

In een strafrecht dat normbevestiging en normherstel als doel heeft, moet niet alleen het aantal interventies omhoog en moet er anders worden gestraft; er moet ook sneller worden gereageerd op normschendingen. Slachtoffers en samenleving hebben recht op een zo prompt mogelijke reactie en daders moeten voelen dat de strafrechtelijke overheid in staat is om snel te handelen na het plegen van een misdrijf. En: “justice delayed is justice denied”. Vrij vertaald: trage rechtspraak is geen (goede) rechtspraak. Uit onderzoek bij dieren is gebleken dat alleen een onmiddellijke reactie op ongewenst gedrag effect heeft in de richting van gewenst gedrag. De mens beschikt gelukkig over een wat langer geheugen en kan verbaal worden geholpen om zich zijn wandaad te kunnen herinneren maar bij de behandeling in appel komt het toch regelmatig voor dat de verdachte zich het feit niet meer voor de geest kan halen. En ook hier geldt dus: hoe sneller hoe beter. Lees meer …

De actieve en activerende strafrechter in de verkeerstoren

Naar aanleiding van het rapport van de Taksforce OM-ZM zijn (als het goed is) de lokale parketten en gerechten druk bezig met het opzetten van verkeerstorens. Binnen die verkeerstorens gaan OM en ZM op de zogenaamde koppelvlakken samenwerken teneinde de bestaande problemen bij de afdoening van strafzaken te voorkomen. Een van de grootste problemen is het aantal zaken waarin de behandeling niet kan doorgaan terwijl dat gemakkelijk had kunnen worden voorkomen. Denk aan aanhoudingen omdat een tolk niet is opgeroepen, een gedetineerde verdachte niet (tijdig) wordt aangevoerd of nader onderzoek in de vorm van het horen van getuigen noodzakelijk wordt geacht. De ingeroosterde rechters, officier van justitie en griffier kunnen hun werk niet doen waardoor hun werklast stijgt en kostbare zittingsfaciliteiten ongebruikt blijven. Slachtoffers zijn voor niets gekomen en moeten nog langer wachten op het rechterlijk oordeel en hetzelfde geldt voor de verdachte, die in het ergste geval nog langer voorlopige hechtenis moet ondergaan. In deze bijdrage wil ik me richten op (het voorkomen van) de laatst genoemde categorie aanhoudingen. Lees meer …

De aangehouden zaak

Michael D. moet verschijnen voor de politierechter op verdenking van eenvoudige mishandeling. Hij ontkent en wil dat de aangever als getuige ter terechtzitting wordt gehoord. De politierechter honoreert dit verzoek en de zaak wordt voor onbepaalde tijd aangehouden. Anderhalf jaar later wacht Michael nog steeds op de voortzetting van zijn zaak.

Samir B. moet verschijnen voor de kinderrechter op verdenking van diefstal uit een auto. Hij vraagt zijn raadsman om aanhouding van de behandeling van zijn zaak te bewerkstelligen aangezien de terechtzitting in zijn vakantie valt. De kinderrechter bewilligt in de aanhouding. Een half jaar later wordt zijn zaak behandeld. Lees meer …