Categoriearchief: Interviews

Tien antwoorden van de strafrechter (deel 2)

Hieronder vindt u het tweede interview in de serie “Tien antwoorden van de strafrechter”. De opzet is analoog aan “De tien geboden” in Trouw en de tekst bevat een tiental vaste vragen. De tien vragen zijn deze keer gericht aan mr. P.C. Quak, senior rechter bij de rechtbank Gelderland.

Kort curriculum

1989-1994: raio (Arnhem en Zutphen)
1994-2005: officier van justitie (Almelo, Rotterdam, Arnhem, met enkele beleidsmatige
detacheringen)
2006-2009: advocaat-generaal, gerechtshof Arnhem
2009-2010: programmamanager NFI, Den Haag
2010-heden: (senior) rechter, rechtbank Gelderland te Arnhem Lees meer …

Tien antwoorden van de strafrechter (deel 1)

Vanaf heden zal regelmatig een interview verschijnen met een strafrechter. De opzet is analoog aan “De tien geboden” in Trouw en de tekst bevat een tiental vaste vragen. De eerste tien vragen zijn gericht aan mr. J.P. Bordes, raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Curriculum (professioneel)

1980: privaatrechtelijk afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Brabant;
1980: wetenschappelijk medewerker vakgroep privaatrecht Katholieke Universiteit Brabant;
1987: gerechtsauditeur gerechtshof Arnhem, sector civiel recht;
1991: rechter rechtbank Arnhem, sector civiel recht;
2000: rechter rechtbank Arnhem, sector strafrecht;
2007: vice-president (inhoudelijk) rechtbank Arnhem, sector strafrecht;
2011 tot heden: raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, afdeling strafrecht, locatie Arnhem. Lees meer …

Webinterview Rinus Otte (deel 4): ‘De nieuwe persrichtlijn’

Op 13 maart 2013 sprak Rinus Otte een uur lang live met journaliste Merel van Leeuwen over het manifest en de werkdruk, rechten van slachtoffers, gerechtelijke dwalingen en de nieuwe persrichtlijn. Vandaag is het laatste van de vier delen van dit interview beschikbaar via dit blog.

Met de column verliet Ivorentoga.nl de klassieke wetenschappelijke verhandeling (en soms de nuance) om in een lacune te voorzien. Met pakweg honderd ‘hits’ per dag lijkt dat geslaagd. Het streven is om Ivorentoga.nl in de toekomst breder te benutten dan de wekelijkse column van de columnisten en het webinterview mag beschouwd worden als een eerste stap in die richting. Lees meer …

Webinterview Rinus Otte (deel 3): ‘Gerechtelijke dwalingen’

Op 13 maart 2013 sprak Rinus Otte een uur lang live met journaliste Merel van Leeuwen over het manifest en de werkdruk, rechten van slachtoffers, gerechtelijke dwalingen en de nieuwe persrichtlijn. Vandaag is het derde van de vier delen van dit interview beschikbaar via dit blog. Het laatste deel volgt op 16 augustus 2013.

Met de column verliet Ivorentoga.nl de klassieke wetenschappelijke verhandeling (en soms de nuance) om in een lacune te voorzien. Met pakweg honderd ‘hits’ per dag lijkt dat geslaagd. Het streven is om Ivorentoga.nl in de toekomst breder te benutten dan de wekelijkse column van de columnisten en het webinterview mag beschouwd worden als een eerste stap in die richting. Lees meer …

Webinterview Rinus Otte (deel 2): ‘Meer rechten voor slachtoffers’

Op 13 maart 2013 sprak Rinus Otte een uur lang live met journaliste Merel van Leeuwen over het manifest en de werkdruk, rechten van slachtoffers, gerechtelijke dwalingen en de nieuwe persrichtlijn. Vandaag is het tweede van de vier delen van dit interview beschikbaar via dit blog. De volgende delen volgen op 5 juli 2013 en 2 augustus 2013.

Met de column verliet Ivorentoga.nl de klassieke wetenschappelijke verhandeling (en soms de nuance) om in een lacune te voorzien. Met pakweg honderd ‘hits’ per dag lijkt dat geslaagd. Het streven is om Ivorentoga.nl in de toekomst breder te benutten dan de wekelijkse column van de columnisten en het webinterview mag beschouwd worden als een eerste stap in die richting. Lees meer …

Webinterview Rinus Otte (deel 1): ‘Het manifest en de werkdruk’

Op 13 maart 2013 sprak Rinus Otte een uur lang live met journaliste Merel van Leeuwen over het manifest en de werkdruk, gerechtelijke dwalingen, rechten van slachtoffers en de nieuwe persrichtlijn. Vandaag is het eerste van de vier delen van dit interview beschikbaar via dit blog. De volgende delen volgen op 7 juni 2013, 5 juli 2013 en 2 augustus 2013.

Met de column verliet Ivorentoga.nl de klassieke wetenschappelijke verhandeling (en soms de nuance) om in een lacune te voorzien. Met pakweg honderd ‘hits’ per dag lijkt dat geslaagd. Het streven is om Ivorentoga.nl in de toekomst breder te benutten dan de wekelijkse column van de columnisten en het webinterview mag beschouwd worden als een eerste stap in die richting. Lees meer …

De troost van het menselijk tekort

Interview Rinus Otte in Mr. 2013, nr. 3.

Rechters krijgen ogenschijnlijk meer tijd om hun zaken te behandelen, blijkt uit een brief van de Raad van de rechtspraak. Rinus Otte, senior
raadsheer bij het gerechtshof in Arnhem en hoogleraar organisatie van de rechtspraak in Groningen, vindt dat professionals zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen bij de organisatie van hun werk.

Op tafel staat een tinnen doosje. Het deksel is versierd met een afbeelding van de Petit Prince, hoofdpersoon van het gelijknamige boek
van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry. De Kleine Prins verwoordt in het boek zijn verwondering over de aarde waarop hij bij toeval is terechtgekomen. Het sprookjesachtige verhaal is feitelijk een filosofisch relaas over de vraag hoe mensen met elkaar omgaan en een
pleidooi voor acceptatie van de ander en het andere. Rinus Otte probeert in zijn werk hetzelfde te doen. Al jaren publiceert hij artikelen over de organisatie van de rechtspraak en formuleert hij antwoorden op de vragen waarom rechters hun werk als (te) zwaar ervaren en waarom de samenleving steeds meer kritiek heeft op de magistraten en hun werk. In 2010 publiceerde Otte daarover het boek De nieuwe kleren van de rechtspraak. Daarin schetst hij op basis van zijn eigen ervaringen bij het Hof Amsterdam en andere gerechten een beeld van de manier waarop rechters werken en hoe ze met elkaar en hun leidinggevenden omgaan.
In de pers verschenen artikelen die suggereerden dat het een zootje was in de rechtspraak. NRC Handelsblad schreef dat rechters “ijdel, lui en rot” waren. Het boek werd in rechterlijke kringen vervolgens vrij breed doodgezwegen. Otte kreeg een harde les in de wetten van de media. Emoties koppen fijner dan feiten. Lees meer …

Live interview met Rinus Otte

Op woensdag 13 maart van 9:30 – 10:30 uur. Online en live te volgen van achter uw pc.

Live webinterview met strafrechter Rinus Otte. Aan bod komen actuele thema’s in het strafrecht waar veel maatschappelijke onrust en discussie over bestaat. U kunt uw vragen rechtstreeks stellen via de chat. Deelname is gratis (max. 50 deelnemers). Inschrijven kan via info@lawatweb.nl.

Prof. mr. Rinus Otte is vice-president van het Gerechtshof Arnhem en hoogleraar in de Organisatie van de rechtspleging aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij bestuurder van een strafsector, hoogleraar in een ander rechtsgebied, voorzitter van verschillende juridische commissies en raadadviseur op het ministerie van Justitie. Hij is auteur van het boek ’De nieuwe kleren van de rechter. Achter de schermen van de rechtspraak’. Lees meer …