Auteursarchief: Ivoren Toga

De straftoemetingsmal in de gereedschapskist

Door Henk Elffers

1. Allereerst een woord van dank aan Albert Klijn, die zich niet neerlegde bij de teleurstellende stilte jegens mijn oproep op Ivoren Toga om over een “straftoemetingsmal” na te denken en ermee te experimenteren. Hij besprak mijn voorstellen met enkele deskundige betrokkenen, en daardoor ben ik in de gelegenheid te reflecteren op de zeer gewaardeerde reacties op mijn voorstel van Van Atteveld, Janssen, Mulder en Tak. (Klijn, A. (2017), Het grote zwijgen van de ZM, in antwoord op: Elffers, H. (2016), De straftoemetingsmal: een middel om straftoemeting begrijpelijker te maken) Lees meer …

Het grote zwijgen van de ZM

Door Albert Klijn

Desgevraagde antwoorden
Overdreven verwachtingen over het aantal reacties van strafrechters op de oproep van Henk Elffers om mee te denken over verbetering van de door ontworpen straftoemetingsmal (zie de blog van 21 januari 2016) had ik niet. Maar dat het aantal reacties tot in september dat jaar – en tot op dit moment zelfs – exact nul bedroeg, stelde mij teleur. Durft nu niemand de nek uit te steken, is het onderwerp totaal niet interessant meer is of – ik durf het nauwelijks te typen – geldt: (toemetings)vrijheid blijheid? Vraagtekens vergen doorvragen vandaar mijn besluit op pad te gaan en antwoorden te gaan halen bij personen die ik een interessante mening toedacht  en die vast mij wel wilden ontmoeten. Lees meer …

Verwachtingenparadox en het OM

René Westra

Ondermijnende criminaliteit (1)
Op 7 januari 2017 was in diverse dagbladen te lezen dat een officier van justitie in een interview haar zorgen uitte over de moeizame aanpak van ondermijnende criminaliteit in Noord-Brabant. De verstrengeling tussen boven- en onderwereld leidt tot de vergelijking met Sodom en Gomorra. De geconstateerde witwaspraktijken komen in meerdere sectoren voor. De OvJ geeft vervolgens aan dat haar mogelijkheden beperkt zijn “door ontwikkelingen in de rechtsstaat”. Het gevolg is dat bestuurders daardoor meer verwachten van de fiscus dan van het Openbaar Ministerie. “Een strafproces is een logistieke nachtmerrie geworden, vooral als er meerdere verdachten zijn”. Lees meer …

De gevolgen van doorgeschoten kwaliteitscontrole voor de rechtsgang rond pro justitia rapportages in het strafrecht

Door Wim Canton

Inleiding
Er bestaan toenemende problemen met de doorlooptijden in strafzaken. In een aantal arrondissementen loopt een groot deel van de zittingen waarbij een rapportage Pro Justitia wordt geschreven door een gedragskundige vertraging op. Deze vertraging hangt onder andere samen met de wijze waarop het rapportageproces op dit moment door het NIFP geregeld is. Een aantal kwaliteitsprocedures rond matching van en feedback op de rapportages kost veel tijd en draagt bij aan de problemen met de doorlooptijden. De vraag is of de mogelijke kwaliteitswinst ten gevolge van deze procedures opweegt tegen de grote financiële en maatschappelijke gevolgen van het verlengen van de doorlooptijden.

De historie van de pro justitia rapportage

In ongeveer 25% van alle zaken die voor de meervoudige strafkamer komen wordt de rechtbank voorgelicht door een gedragskundige. Deze moet antwoord geven op de vraag of er sprake was van een stoornis ten tijde van het tenlastegelegde, of deze stoornis invloed had op het al dan niet (of in verminderde mate) toerekenen van het tenlastegelegde, hoe het risico op herhaling van strafbare feiten in te schatten is en wat er gedaan zou kunnen worden om dit risico te verminderen. Lees meer …