Samenwerking in de forensische zorg

Gedurende vele jaren doen zich spanningen voor rond de plaatsing en doorplaatsing van justitiabelen die forensische observatie of zorg nodig hebben. Wachtlijsten of slechte aansluitingen tussen forensische instellingen zijn geen onbekende fenomenen. Een bekend probleem was dat gehechte delinquenten met een (vermoede) stoornis van de geestvermogens lang moesten wachten op plaatsing in een TBS-kliniek. Even lastig is de aansluiting tussen de forensische en reguliere geestelijke gezondheidszorg. Een GGZ-instelling wil niet altijd een terbeschikkinggestelde overnemen zonder terugkeergarantie van de TBS-kliniek.