Kennisontwikkeling in de rechterlijke macht

Het recht is anders dan scheikunde of Spaans. De studie van de Spaanse taal of de scheikunde kan zelfstandig beoefend worden. Met het recht ligt dat anders. Het recht komt tot stand in wetten en vonnissen en dan is er ook nog de wetenschap die van beide studie maakt. Eigenlijk vormen de juridische werkgemeenschappen op de universiteit een mengeling van fundamenteel en toegepaste wetenschap. Er zijn wel onderzoeken die zich op de fundamenten van het recht richten, maar ook studies naar opzet of schuld kunnen niet om de praktische vertaling van deze leerstukken in wetten en vonnissen heen. Wie echter verwacht dat tussen wet, beleid, rechtspraak en wetenschap een bevruchtende wisselwerking plaatsvindt, zou teleurgesteld kunnen raken.