Recensie oratie Corinne de Ruiter ‘Ik heb niets beter te doen’

Binnen de forensische gedragswetenschappen houdt de forensische psychologie zich bezig met het zoeken naar verklaringsmodellen voor delinquent gedrag en naar manieren om dit gedrag te beïnvloeden. In de forensische psychiatrie staat vooral de relatie tussen psychiatrische stoornissen en delinquent gedrag centraal. Het recht en de forensische gedragswetenschappen zijn twee duidelijk gescheiden domeinen, met ieder hun eigen historie en hun eigen functie. Het is belangrijk om op het snijvlak van deze domeinen te zoeken naar manieren waarop men elkaar op positieve wijze kan beïnvloeden. Het moge duidelijk zijn dat er ook gebieden zijn in beide domeinen waarin dit raakvlak niet te vinden is. Uiteraard dient men elkaars domein te respecteren. De taak van de gedragswetenschapper binnen de strafrechtswetenschap is in de eerste plaats de theorievorming over ontstaan en beïnvloeding van crimineel gedrag. Daarnaast is het de bedoeling dat de gedragwetenschapper een rol speelt bij het op gang brengen van de discussie over de wijze waarop inzichten uit het eigen vakgebied het recht kunnen verbeteren.