Het organiseren van de forensische zorg in het strafrecht. Deel 3

Sinds enkele maanden woedt er een hevig debat wat te doen met het aantal verminderde TBSopleggingen en bijbehorende kliniekbedden. Door de politiek is inmiddels besloten dat 3 TBS-klinieken gesloten gaan worden. Dit heeft ertoe geleid dat bewindsman Teeven wordt verweten met een grove moker de forensische zorg te vernielen. Daarvoor wordt een keur aan
emoties ten tonele gevoerd. We zijn van mening dat het zinvoller is om het debat over goede forensische zorg niet op basis van emoties maar op basis van feiten te voeren. In dit stuk bepleiten we dat met een andere organisatie van de forensische zorg deze voor meer delinquenten beschikbaar kan komen, met betere gebruikmaking van de beschikbare wetenschappelijke kennis en met inzet van zo veel mogelijk bestaande structuur van het huidige TBS-systeem. Een aantal huidige dilemma’s kunnen met een andere organisatie opgelost worden en het zal zeer waarschijnlijk ook goedkoper zijn.